Sejm Puszczański

Sejm Puszczański

Czym jest Sejm Puszczański?

Sejm puszczański jest najważniejszym wydarzeniem w życiu każdego szczepu i całego ruchu. Jest to najważniejszy puszczański rytuał ustanowiony przez E. T. Setona. Sejm jest uroczystą ceremonią, woodcrafterskim świętem. Puszczanie przygotowują się do tej uroczystości z dużym wyprzedzeniem.

Celem Sejmu jest podjęcie decyzji w najważniejszych kwestiach dotyczących szczepu lub organizacji. Podczas Sejmu rozmowy o ważnych sprawach przeplatają się z licznymi formami obrzędowymi. Sejm ma również walor wychowawczy – jest formą demokratycznego sprawowania władzy oraz uhonorowania osobistych dokonań. Jednocześnie jego magia i wyjątkowość podkreślają barwność ruchu puszczańskiego. Jest to siła, która mocno wpływa na wyobraźnię, zacieśnia więzi z ruchem i kształtuje charaktery.

Kiedy i gdzie odbywają się Sejmy Puszczańskie?

Ostatni ogólnopolski Sejm był w 2016 r. i organizował go Rafał Łoziński. Najbliższy Sejm odbędzie się w maju 2023 r. i organizuje go Wielka Rada Orlich Piór, która jest centralnym, krajowym organem ruchu puszczańskiego.

W puszczańskich szczepach Sejmy powinny odbywać się cztery razy w roku w okolicach przesileń i równonocy. Czeski coroczny sejm Ligi Leśnej Mądrości odbywa się raz w roku, latem podczas obozu Ligi.

Sejm powinien odbywać się w warunkach obozowych, przy ogniu rozpalonym tarciem drew. Wyjątkowo kiedy odbywa się pod dachem ognisko może zostać zastąpione ceremonialnym obrusem z wizerunkiem czterokrotnego ognia oraz świeczkowiskiem.

Sejm puszczański 2016
Sejm Puszczański 2016 r.

Jak odbywa się Sejm Puszczański?

Sejmy organizowane przez Ligę Leśnej Mądrości są wzorowane na tych, które opisywał Seton. Dokładny przebieg sejmów może się różnić pomiędzy szczepami, ale ogólny scenariusz zawsze pozostaje ten sam. Do sejmowych ceremonii (poza podejmowaniem bieżących decyzji) należą między innymi:

  • Przyznania Orlich Piór i Mistrzostw
  • Nadanie Tytułów Leśnej Mądrości
  • Przyjęcia do Szczepu
  • Przyjęcia do kolejnej Loży (Bractwa)
  • Nadanie Puszczańskiego Miana

Przygotowanie do Sejmu Puszczańskiego

Przed Sejmem należy starannie przygotować miejsce oraz jego uczestników.

Należy przygotować odświętny stos ogniskowy, uporządkowany zapas drewna, pochodnie, siedziska oraz dekoracje – czasem zadaszenie.

Sejm odbywa się w kręgu. Uczestnicy mogą zasiąść na ławach, indiańskich podporach do siedzenia, lub innym sprzęcie pasującym do miejsca. Na przeciw wejścia znajduje się miejsce zajmowane przez prowadzącego i naczelnictwo. W tym miejscu znajduje się również proporzec i symbole szczepu lub ruchu. Blisko siadają również osoby z najwyższym tytułem i największą wiedzą.

Przed Sejmem musi się także odbyć Rada Orlich Piór, która podejmie decyzje o zatwierdzeniu i rekomendowaniu przyznania Orlich Piór i Tytułów Leśnej Mądrości uczestnikom Sejmu.

Uczestnicy powinni mieć możliwość wzięcia udziału w ceremonii łaźni potnej, powinni zadbać o swoje ciało i wygląd, a także założyć odświętny strój w tym przede wszystkim Szarfę Zaszczytów. Wiele szczepów ubiera się na tę okazję w stroje Indian.

Rozpoczęcie Puszczańskiego Sejmu

Sejm prowadzi z reguły naczelnik lub ktoś uzdolniony oratorsko. Dobry mówca, który ma dużą wiedzę o puszczańskich obrzędach będzie dobrym kandydatem do poprowadzenia Sejmu.

Przewodniczący lub Naczelnik wzywa do sejmowego kręgu zawołaniem plemienia Zuni:

wezwanie plemienia zuni

Woła również:

Moi przyjaciele! Zwołujemy Radę! Yo-hay-y, Yo-hay-yy! Meetah Kola Nahoonpo Omnee-chee-yaynee-chopi!

Wszyscy wchodzą do kręgu sejmowego i zajmują wytyczone sobie miejsca. Układ jest zbliżony do układu w tipi. Na przeciw wejścia siada naczelnictwo i najwyżsi godnością, dalej wedle starszeństwa.

Gdy wszyscy zajmą miejsca to prowadzący woła:

Rozpalcie ogień tarciem drew!

Lub w wersji bardziej rozbudowanej:

Teraz rozpalmy ogień Rady sposobem dzieci leśnych, tak jak sam Wakonda rozpala swój ogień pocierając dwoma drzewami w burzowym lesie!

Lub też innymi podobnymi słowami.

Wyznaczona wcześniej osoba rozpala ogień poza kręgiem przy użyciu tarcia, a kolejnych pięciu wybranych odpala od niego pochodnie. Cztery z pośród pochodni symbolizują światła Czterokrotnego Ognia, a piąta Wielkiego Ducha.

Następnie prowadzący komenderuje:

Rozpalcie płomień czterech świateł!

Wyznaczone osoby z pochodniami wchodzą do kręgu kolejno i idą w lewą stronę, zgodnie z z ruchem słońca. Pierwsza osoba obchodzi cały krąg, ostatnia zostaje przy wejściu. Następnie każdy z nich, po kolei dokłada swoją pochodnię do stosu ze słowami:

Rozpalam płomień… (tu recytuje odpowiednią treść reguły Czterokrotnego Ognia)

Po recytacji wszystkich czterech świateł przewodniczący zwraca się do ostatniej osoby słowami:

Rozpal ogień Wielkiego Ducha!

Ostatnia pochodnia dokładana jest do stosu po czym wszyscy zasiadają na swoich miejscach.

Widzimy, że Wielki Duch z radością uśmiecha się do swoich dzieci. Wiemy, że jest obecny na naszej Radzie, a jego mądrość jest z nami.

W Lidze Leśnej Mądrości na koniec rozpoczęcia Sejmu odbywa się jeszcze ceremonia fajki pokoju.

Sejm Ligi Leśnej Mądrości
Sejm Ligi Leśnej Mądrości 2019 r.

Przyznawanie Orlich Piór i Mistrzostw na Sejmie

Jednym z wydarzeń podczas Sejmu jest ceremonia nadawania Orlich Piór. Robi się to tylko i wyłącznie podczas Sejmów.

Naczelnik Rady Orlich Piór bierze Włócznię Pasowań od jej Strażnika i pyta się zgromadzonych:

Czy jest wśród zgromadzenia ktoś, kto chce przyznać się do dokonania czynu?

Na te słowa zgłasza się jeden ze śmiałków. Wstaje, występuje do kręgu i recytuje czyn lub czyny, których dokonał oraz w jakich okolicznościach. Zebrani w tym świadkowie potwierdzają słowami: How! lub zaprzeczają mówiąc Wah!. W innych szczepach słowa aprobaty i zaprzeczenia są Hau! oraz Hejew!.

Po prezentacji śmiałka prowadzący zwraca się do kręgu zebranych czy mają jakieś uwagi lub pytania. Decyzje Rady Orlich Piór są tylko rekomendacją dla Sejmu, a ten zawsze ma prawo je uchylić jeśli zachodzą ku temu nie znane wcześniej Radzie okoliczności. Jeśli żaden sprzeciw się nie pojawia, po udzieleniu odpowiedzi na pytania prowadzący uroczyście uznaje czyny za dokonane i podaje dłoń śmiałkowi, który siada. Członkowie Rady Orlich Piór wręczają mu odpowiednie dyplomy zaświadczające nadanie Orlich Piór.

Podobnie wygląda przyznawanie Mistrzostw Leśnej Mądrości oraz Nadzwyczajnych Orlich Piór z tą różnicą, że wnioskujący nie może o nie prosić sam. Przewodniczący Sejmu zapytuje:

Czy ktoś z Was zna kogoś, kto zasługuje na wyróżnienie Nadzwyczajnym Orlim Piórem lub Mistrzostwem?

Wówczas występuje ktoś kto wnioskuje w imieniu nagradzanego. Może to być jego przyjaciel, lub ktokolwiek inny. Wnioskujący wyjaśnia przed kręgiem powody i okoliczności, dla których sejm powinien przyznać to wyróżnienie. O ile zdobywca mistrzostwa sam znajduje kogoś kto poprosi w jego imieniu, o tyle osoby odznaczone Nadzwyczajnym Orlim Piórem nie są świadome aż do ceremonii jego przyznania.

Sejmowa ceremonia nadawania Tytułów Leśnej Mądrości

Podobnie jak o mistrzostwa, Naczelnik Rady Orlich Piór pyta zgromadzonych czy znają kogoś kto jest godzien nadania Tytułu Leśnej Mądrości. Wnioskodawca występuje, wskazuje osobę gotową do odznaczenia i pokrótce opowiada o jej osiągnięciach zachwalając ją i przedstawiając pozostałym.

Ceremonia przyznawania Tytułu odbywa się na stojąco. Prowadzący zadaje pytanie kandydatowi czy ten potwierdza spełnienie wszystkich wymagań do Tytułu i po otrzymaniu potwierdzenia zaprasza kandydata do wstąpienia w krąg i przyklęknięcia na lewym kolanie. Następnie zwraca się do niego formułą:

Bracie XYZ, w imię Wielkiego Ducha, praw Puszczaństwa, Dobra Szczepu (treść jest dowolna i powinna być jednakowa w ramach środowisk) nadaję Ci Tytuł Leśnej Mądrości…

Po czym kładzie Włócznię Pasowań na ramieniu tytułowanego tyle razy ile tytułów włącznie otrzymał. Tytułowany powstaje i przyjmuje gratulacje oraz wesołe okrzyki aprobaty.

Przyjęcie do Szczepu

Przyjęcie nowych członków szczepu jest jedną z ważniejszych ceremonii podczas Puszczańskiego Sejmu.

W każdym szczepie przebiega ona inaczej i wedle przyjętych zwyczajów wypracowanych przez szczep, związanych z nim i symbolicznych. Z reguły naczelnik pyta czy wśród zgromadzonych jest ktoś kto zna kogoś kto przeszedł ścieżkę inicjacji i jest gotów stać się częścią plemienia. Przyjęcie może przebiegać poprzez głosowanie, lub być ustalane z góry. Z reguły kandydat dotykając, któregoś z ceremonialnych przedmiotów szczepu składa przysięgę lub obietnicę. Często przyjęcie nowego członka szczepu kończy się słowami:

Twoje troski są teraz również troskami Szczepu.

Nadawanie Mian Puszczańskich

W tym miejscu należy dokonać rozróżnienia.

Imiona Leśne

Są to miana nadawane członkom ruchu puszczańskiego, którymi posługują się oni pomiędzy innymi członkami ruchu. Z reguły są to przezwiska związane z zachowaniem, wyglądem lub upodobaniami członka ruchu. Czasem mają pochodzenie odimienne lub są przekręconą wersją nazwiska. Bywa, że nadają je inni puszczanie, bywa, że są wybierane samodzielnie. W środowiskach harcerskich pojawiają się jako ksywy, lub pod nazwą mian puszczańskich nadawanych przy wstępowaniu do kręgów instruktorskich lub przy składaniu przyrzeczenia harcerskiego.

Miana Puszczańskie

Miana Puszczańskie są z kolei zaszczytną formą uhonorowania szczególnych dokonań członków ruchu puszczańskiego. Tylko najbardziej zasłużeni doczekali się docenienia w ten sposób. Nie można nadać ich sobie samodzielnie. Otrzymywane są po okresie długiej działalności za zasługi dla innych lub dla ruchu puszczańskiego. Każdy kto sam ubiega się o miano dla siebie nie jest godny jego otrzymania. W pięćdziesięcioosobowym szczepie zdarza się, że miano otrzymują najwyżej dwie osoby rocznie, ale tylko wtedy kiedy są naprawdę ku temu godne. W Polsce minimalne warunki przyznania Miana Puszczańskiego określa Wielka Rada Orlich Piór, ale decydujące są przymioty charakteru i hart ducha kandydata. WROP prowadzi również rejestr mian, aby nie mogły się one powtarzać.

Ceremonia nadania Miana Puszczańskiego odbywa się podczas Sejmu. Stare imię wyróżnionego zapisuje się na korze brzozy lub kawałku skóry, które następnie dokłada się do sejmowego ognia. Nowe imię zapisane na nowym kawałku wręcza się wyróżnionemu. Od tej pory cały szczep i pozostali puszczanie będą znali wyróżnionego pod nowym imieniem.

Zakończenie Sejmu Puszczańskiego

Sejm zależnie od szczepu kończy się w różny sposób ale zawsze pojawia się Modlitwa Omaha. Na koniec przewodniczący zgromadzenia może powiedzieć:

Nasz Sejm się skończył, ale nasz ogień płonie nadal. Aby błogosławieństwo płomienia nie stało się zagrożeniem obowiązkiem Strażnika Ognia jest jego zabezpieczenie, a my możemy udać się na spoczynek.

Śledź mnie na FB lub IG

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

Bibliografia

  1. E. T. Seton The woodcraft manual for boys, New York 1917
  2. Josef Porsch – Ablákela, Slavnosti a obřady v LLM, woodcraft.cz (28.10.2022)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.