Puszczańska Szarfa Zaszczytów

Puszczańska Szarfa Zaszczytów

Puszczańska Szarfa Zaszczytów

Szarfa zaszczytów jest widomym znakiem przynależności do ruchu puszczańskiego. Puszczanie nie używają mundurów, zastępują je szarfami. Puszczańską Szarfę Zaszczytów nosi się przerzuconą przez prawe ramię i spina na lewym biodrze. Przez swoją odświętność z dowolnego ubrania uczyni uroczysty, woodcrafterski strój. Z reguły szarfę zakłada się na szczególne uroczystości takie jak Sejm Puszczański. W wielu środowiskach przyjęło się, że szarfę wręcza się nowemu członkowi podczas przyjmowania go do szczepu.

Szarfa jest strojem uroczystym. Rozpoznawalnym znakiem Puszczanina. Woodcraft nie wymaga typowego munduru między innymi po to, żeby nie narażać członków ruchu na zbędne koszty. Szarfa z daleka jest dobrze widoczna. Reprezentuje ona dokonania i zasługi właściciela więc wykonuje się ją możliwie starannie i z największą uwagą. Jest jednym z elementów wcielania w życie puszczańskiej zasady: Osobista dekoracja za osobiste osiągnięcia.

Historia Szarfy Zaszczytów

Szarfa nie pojawia się w Puszczaństwie od samego początku. Pierwotnie E. T. Seton używał w swoim ruchu strojów indiańskich (lub wzorowanych na indiańskich) oraz nakryć głowy z symboliką zaszczytów. Z pewnością do 1917 r. funkcję stroju organizacyjnego pełni uroczysta szata woodcrafterska i nakrycia głowy z piórami. Szarfa po raz pierwszy pojawia się w wydaniu Zwoju Kory Brzozowej kierowanym do dziewcząt w 1920 r. Z czasem została uzupełniona o tarczę oraz pozostałe elementy.

Woodcraft band

Można śmiało założyć, że szarfa wzorowana jest na XVIII i XIX w. szarfach orderowych i mundurowych noszonych przy strojach galowych. Z pewnością pełni tę samą funkcję – wskazuje na zaszczytne zasługi właściciela.

Filip Orleański

Jak wygląda Szarfa Zaszczytów?

Szarfę Zaszczytów wykonuje się z ognistoczerwonego pasa sukna wełnianego szerokości ok. 10-15 cm i długości odpowiadającej noszącemu ją człowiekowi. Obydwie końcówki szarfy wykańcza się frędzlami z cienkiej skóry, lub podobnego materiału. Szarfę spina się na lewym biodrze zapinką wykonaną samodzielnie, wedle upodobań właściciela.

Tarcza na Szarfie Zaszczytów

Członkowie Bractwa Wielkich umieszczają na wysokości piersi okrągłą, piętnastocentymetrową tarczę wykonaną z tego samego materiału. Tarcza podszyta jest skórą lub czyś podobnym w celu usztywnienia. Tarcza na szarfie zawiera emblematy pierwszych dwudziestu czterech zdobytych Orlich Piór oraz uzyskany Tytuł Leśnej Mądrości. Dopóki właściciel szarfy nie osiągnął tytuły Sagamora, nie naszywa się ostatniego, dwudziestego czwartego Pióra.

Członkowie Bractwa Małych nie noszą tarczy na szarfie. Po prostu naszywają symbol zdobytego tytułu na materiale na wysokości piersi.

Oznaki i odznaczenia na Szarfie Zaszczytów

Powyżej tarczy z tytułem przypina się zwykle znaczek z symbolem woodcraftu (głową bizona), emblematy funkcji pełnionych w szczepie oraz kwadratowe, skórzane naszywki zdobytych Mistrzostw Leśnej Mądrości. W niektórych szczepach w tym miejscu nosi się również inne, zdobyte poza ruchem, ważne odznaki jak np. odznaki krwiodawcze, odznaki PTTK, miniaturkę krzyża harcerskiego itp.

Nieliczne środowiska doszywaja na samym dole szarfy pamiątkowe, skórzane naszywki z ważnych wydarzeń ruchu.

Puszczańska szarfa zaszczytów

Orle Pióra i Tytuły na Szarfie Zaszczytów

Na tarczy poza pierwszymi 24-ema (23-ema jeśli właściciel nie ma tytułu Sagamora) Orlimi Piórami znajduje się symbol zdobytego tytuły Leśnej Mądrości. Pióra skierowane są szczytem do zewnątrz tarczy i biegną wzdłuż jej obwodu.

Poniżej zaś tarczy, w rzędach, skierowane szczytami w górę umieszczane są wszystkie pozostałe zdobyte Orle Pióra. Niektórzy rezerwują po jednym rzędzie na szarfie dla każdego ze Świateł Leśnej Mądrości. Pióra mogą być haftowane, wyszywane koralikami, wycinane w skórze lub wykonane z dowolnego innego estetycznego materiału. Wielki Orle Pióra zaznacza się poprzez doszycie dodatkowego, żółtego koralika, węzełka lub czegoś podobnego nad ich szczytem. Kiedy na szarfie zabraknie miejsca na Pióra właściciel zakłada drugą szarfę z lewego ramienia, na krzyż z pierwszą, lub doszywa Pióra z tyłu szarfy, na plecach. Jeszcze jednym rozwiązaniem jest zaprzestanie doszywania kolejnych Piór i pozostawienie tylko 24-ech na tarczy oraz Tytułu Leśnej Mądrości.

Orle Pióra otrzymane za nadzwyczajne dokonania i przyznane z poza kanonu Księgi Orlich Piór można dla wyróżnienia nosić na szarfie powyżej tarczy.

Szarfa zaszczytów

Bibliografia:

1. woodcraft.cz (17.10.2022)

2. thewodcraft.org (17.10.2022)

3. E. T. Seton, Zwój Kory Brzozowej, Kraków 2009

Śledź mnie na FB lub IG

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

Inspiracje z czeskiej Ligi Leśnej Mądrości:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.