Modlitwa Omaha – tekst, tłumaczenie, melodia

Modlitwa Omaha – tekst, tłumaczenie, melodia

Modlitwa Plemienia Omaha

Polscy Puszczanie mogą zastanawiać się czym jest Modlitwa Omaha, o której wspomina polskie wydanie Zwoju Kory Brzozowej (Kraków 2009) oraz czeski Svitek březové kůry  (4 O 14 Woodcraft). Zwłaszcza, że wpisując to hasło w popularne wyszukiwarki nie da się znaleźć za wiele informacji.

Modlitwa Omaha – zarówno jej treść jak i melodia – została spisana przez żyjącego w XIX w. amerykańskiego muzyka J. C. Filmorea, a następnie zaadaptowana przez ruch Woodcrafterski i obecnie jest integralną częścią ceremonii puszczańskich.

Modlitwa Omaha – melodia

W sieci można spotkać przynajmniej kilka zapisów nutowych tego utworu. Przytoczę znaleziony przeze mnie w czeskim wydaniu książki E. T. Setona Z lesní říše (Z leśnego królestwa):

Modlitwa Omaha

Na dole wpisu można znaleźć nagranie z wykonania.

Tekst Modlitwy Omaha, tłumaczenie i znaczenie

Wakonda! dhe dhu,
Wapodhin atonhe,
Wakonda! dhe dhu,
Wapodhin atonhe.

W wolnym tłumaczeniu tekst Modlitwy Omaha brzmi:

Boże! Ubogi stoi przed Tobą!
To ja!

Można znaleźć również liczne tłumaczenia na język czeski, które po Polsku brzmiałyby:

Mój Ojcze! Jesteś przy mnie aby mnie wesprzeć,
A ja jestem Twój!

Lub też w wersji ze wspomnianej już wcześniej książki Z lesní říše:

Ojcze, nędznik stoi przed Tobą!
To ja śpiewam!

W książce E. T. Setona Poselstwo Idnianina znajdujemy takie tłumaczenie:

Ojcze, potrzebujący stoi przed Tobą.
To jestem ja, który śpiewam.

W każdej z przytaczanych przeze mnie wersji przebrzmiewa pokora i uniżona postawa wobec boskiej siły wyższej, podkreślenie swojej marności i oddanie się w ręce Boga.

Kim jest Wakonda?

Wakonda pojawia się w wierzeniach plemienia Omahów jako kreator świata i ludzi. Siła wyższa, która zainicjowała wszystko co nas otacza. Słownik internetowy PWN podaje taką definicję: Niematerialna siła tkwiąca w każdym człowieku, w każdej rzeczy i w każdym zjawisku natury.

Z uwagi na to, że Omahowie byli południowymi krewnymi Dakotów wywodzącymi się z tych samych kręgów kulturowych niebezzasadne jest przyrównywanie Wakondy do Wakan Tanka: boskiej siły przenikającej świat i będącej jego twórcą. Energii, która odpowiada za przemiany w przyrodzie.

Poselstwie Indianina możemy przeczytać, że Indianie używali tak mało słów jak było to konieczne, wzywano tylko tajemniczą siłę gdyż wierzono, że ogarnia ona wszystko, zna wszystkie życzenia i potrzeby i może zesłać pomoc.

Przez Puszczan Wakonda powinien być uznawany za ogólną, niesprecyzowaną, boską siłę wyższą, co do której istnienia zgadzają się wszyscy członkowie Ruchu zgodnie ze słowami Reguły Czterokrotnego Ognia: Czcij Wielkiego Ducha i odnoś się z respektem do wiary innych, bowiem nikt nie zna całej prawdy i każdy kto pokornie wierzy ma prawo do naszego szacunku.

Kiedy Puszczanie używają Modlitwy Omaha?

Modlitwa Omahów jest podniosłą, uroczystą pieśnią śpiewaną przez Puszczan w szczególnych okolicznościach, np. po zakończonym Sejmie, podczas obrzędów oczyszczenia miejsca biwakowego lub poświęcenia Tipi. Jest jednym z ważniejszych hymnów woodcraftu.

Nagranie Modlitwy Omaha

Zamieszczone poniżej nagranie Modlitwy Omaha pochodzi od czeskiego szczepu puszczańskiego JILM.

Nagranie wykonane przez Szczep JILM

Bibliografia:

 1. E. T. Seton, Zwój Kory Brzozowej, Kraków (2009)
 2. woodcraft.cz (09.10.2022)
 3. A. C. Fletcher, A study of Omaha Indian music, by Alice C. Fletcher aided by Francis La Flesche. With a report on the structural peculiarities of the music by John Comfort Fillmore, A.M. (2018)
 4. E.T. Seton, Z lesní říše, Praha (1925)
 5. E. T. Seton, Poselstwo Indianina, Walden, Katowice (1994)
 6. National Longhouse Support Materials, Rituals and Ceremonies, (2018)
 7. sjp.pwn.pl, Wakonda, (09.10.2022)
 8. B. Hlebowicz, Algonkini, Kikapowie, Ute i inni. O nazywaniu grup tubylczych Ameryki Północnej w polskojęzycznej literaturze naukowej i popularnonaukowej, „Lud” 99 (2015)
 9. mythencyclopedia.com, Wakan Tanka, (09.10.2022)
 10. kmenjilm.wz.cz (09.10.2022)
 11. legendsofamerica.com (09.10.2022)
Indianie Omaha
Indianie Omaha 1865

Śledź mnie na FB lub IG

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.